Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów, 1‒9 lipca 2017

Módl się o TE

I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.
Ewangelia Mateusza 21,22

Jesteśmy wdzięczni Bogu, że kolejny raz możemy przygotowywać Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie. Dziękujemy, że Dzięgielów od lat jest miejscem, gdzie ludzie mogą nawiązywać relację z Bogiem i wzrastać w wierze. Dziękujemy za wszystkich, którzy dołożyli do tego dzieła swoje ręce i których Bóg używał.
Na etapie przygotowań, zachęcamy Cię i prosimy – módl się o Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 2017, a w szczególności o:

 • wszystkich uczestników Tygodnia: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów, internautów
 • wolontariuszy, którzy będą zgłaszać się do pracy w kilku grupach roboczych
 • chętne osoby do pomocy przy rozstawianiu namiotów w czerwcu
 • logistykę związaną z Tygodniem (np. przygotowania dotyczące żywienia, kwater, zabezpieczenia medycznego, wart nocnych)
 • Tydzień Przygotowawczy: bezpieczeństwo i odpowiednią liczbę osób do pracy, sprawność i właściwe wykonanie wszystkich zadań, osobę odpowiedzialną za „grupę przygotowawczą”, administrację, rejestrację i obsługę uczestników
 • zaangażowanie parafii, grup i mediów w promowaniu TE
 • wszystkich mówców i prowadzących zajęcia na TE
 • duszpasterzy, liderów, opiekunów
 • oprawę muzyczną i wszystkie zespoły koncertujące i prowadzące śpiew
 • program dla dzieci, prowadzących i małych odbiorców
 • program dla młodzieży, prowadzących i młodych odbiorców
 • program dla dorosłych, prowadzących i jego odbiorców
 • bezpieczeństwo dla wszystkich: uczestników, wolontariuszy, pracowników i całego miasteczka ewangelizacyjnego
 • sprzątanie po Tygodniu, to niestety nasz słaby punkt, tu szczególnie potrzebujemy odpowiedniej liczby osób
 • zabezpieczenie finansowe

Dziękujemy za każdą modlitwę i zapraszamy do Dzięgielowa!
W czasie Tygodnia jest także zaplanowany czas i miejsce na codzienną modlitwę – zapraszamy na tzw. warty modlitewne.

W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. 
List do Kolosan 4,2